Fizičko-hemijska laboratorija bavi se ispitivanjima umetničkih i arheoloških predmetakao usklađivanjem konzervatorskih procedura.

Savremena konzervatorska i arheološka istraživanja podrazumevaju multidisciplinarni pristup rešavanju pojedinačnih problema iz ove oblasti uz upotrebu najsavremenijih instrumentalnih tehnika. Na ovaj način mogu se dobiti podaci o tehnikama i vrstama materijala koje je umetnik koristio ili o karakteristikama, tehnologiji izrade i poreklu sirovina arheoloških  i umetničkih predmeta. Ovi rezultati doprinose boljem razumevanju istorije starih tehnologija i daju značajan doprinos pri određivanju adekvatnog konzervatorskog pristupa kulturnim dobrima.

Raznovrsnost materijala kao što su slike na platnu i na drvenom nosiocu, skulpture od kamena, drveta, metala, arheološki predmeti od keramike, stakla, kosti, tekstila, ćilibara itd. govore o složenosti ovih ispitivanja.

Laboratorija Narodnog muzeja u Beogradu, opremljena je sa sledećom opremom:

Istraživački projekti se izvode u saradnji sa naučnim institucijama:

Grupa za arheometriju i ispitivanje umetničkih predmeta Narodnog muzeja u Beogradu:

Pročitajte više