Физичко-хемијска лабораторија бави се испитивањима уметничких и археолошких предметакао усклађивањем конзерваторских процедура.

Савремена конзерваторска и археолошка истраживања подразумевају мултидисциплинарни приступ решавању појединачних проблема из ове области уз употребу најсавременијих инструменталних техника. На овај начин могу се добити подаци о техникама и врстама материјала које је уметник користио или о карактеристикама, технологији израде и пореклу сировина археолошких  и уметничких предмета. Ови резултати доприносе бољем разумевању историје старих технологија и дају значајан допринос при одређивању адекватног конзерваторског приступа културним добрима.

Разноврсност материјала као што су слике на платну и на дрвеном носиоцу, скулптуре од камена, дрвета, метала, археолошки предмети од керамике, стакла, кости, текстила, ћилибара итд. говоре о сложености ових испитивања.

Лабораторија Народног музеја у Београду, опремљена је са следећом опремом:

Истраживачки пројекти се изводе у сарадњи са научним институцијама:

Група за археометрију и испитивање уметничких предмета Народног музеја у Београду:

Прочитајте више