Upravljanje

Upravni odbor Narodnog muzeja upravlja radom Narodnog muzeja, utvrđuje i donosi osnovne dokumente koji definišu delatnost muzeja, poslovnu i razvojnu politiku, godišnje programe i finasijske planove rada, statusna pitanja.

Upravni odbor Narodnog muzeja u Beogradu:

Nadzorni odbor

Predsednik Nadzornog odbora Narodnog muzeja je:

Rukovođenje

Direktor Narodnog muzeja organizuje i rukovodi rad ustanove, izvršava odluke o strateškom razvoju muzeja koje donosi Upravni odbor, predlaže program rada i sprovodi usvojene planove i programe, donosi akt o organizaciji i sitematizaciji poslova i druga opšta akta, vodi računa o dnevnom poslovanju ustanove.

Od septembra 2012. godine direktor Narodnog muzeja je mr Bojana Borić-Brešković.

Organizaciona struktura Narodnog muzeja