Као најстарија музејска институција у Србији, Народни музеј од свог оснивања 1844. године прикупља, чува, штити, интерпретира мултикултурно наслеђе централног Балкана и Европе. Трансформишући се и растући, Музеј, који данас чува 400.000 сведочанстава друштвеног и културног развоје од палеолита до данашњих дана, постаје место сусрета, сновиђења, критике и дијалога.

Наш циљ је да, као и до сада, будемо центар креативности, инспирације, учења, уживања, размене идеја и неговања сећања.

Изложбе, пројекти, манифестације и све остале активности које реализујемо захтевају максимално ангажовање свих чланова нашег тима, и запослених и сарадника. Важан сегмент наше политике је отвореност ка свим сегментима заједнице. Сарадња са другим институцијама и комерцијалним сектором доприносе квалитету наших програма и реализованих активности.

Позивамо Вас да као покровитељ, финасијски потпомогете реализацију наших програма, и допринесете стварању пословне свести којом се подстичу друштвено одговорне активности.  Јачајући нераскидиве везе између заједнице, културне баштине и привреде, сигурни смо да ће у у Србији корпоративна филантропија постати здрава пословна пракса која је у интересу и акционара и интересних групе.

Шта Народни музеј може да понуди

Као музејска институција, потенцијалном спонзору нудимо могућност реализације заједничких програма, као и прилику да постану поктовитељи већ испланираних програма.

Као покровитељ наших програма, ваша компанија ће поред медијске видљивости (истицање спонзора у свим најавама догађаја, стратешко позиционирање логоа на свим штампаним материјалима, присуство на друштвеним мрежама и интернет страници), имати прилику да, у сарадњи с нашим стручњацима, за своје запослене и пословне партнере организује активности захваљујући којима је могуће ојачати лојалност и позицију на локалном и регионалном нивоу. Захваљући ресурсима и капацитетима којима располажемо, Музеј је у могућности да одговори на бројне структуиране филантропске програме ваше компаније.

Уколико сте препознали свој интерес да будете део нашег тима и покровитељ програма које реализујемо, маркетинг тим Народног музеја стоји Вам на располагању.

Наши досадашњи спонзори

Наши досадашњи спонзори биле су националне и интернационалне компаније најразличитијих грана и привредних делатности.

Контакт       

Отворени смо за сарадњу и ваше предлоге. За сва даља питања и контактирајте нас путем електронског писма на адресу produkcija@narodnimuzej.rs .

Прочитајте више