Otvaranje izložbe

Logor na Beogradskom sajmištu (1941-1944)

Četvrtak, 08. decembar 2022. u 13 časova

 

U Narodnom muzeju Srbije se u četvrtak, 8. decembra 2022. godine u 13 časova, simbolično na dan početka interniranja u Jevrejski logor Zemun 1941. godine, svečano otvara izložba Logor na Beogradskom sajmištu (1941-1944) u organizaciji Memorijalnog centra Staro sajmište. Izložba će predstaviti dramatičnu transformaciju Beogradskog sajmišta od simbola privrednog napretka, savremene arhitekture i mesta povezivanja mlade Kraljevine Jugoslavije sa svetom do mesta masovnog zatočenja, smrti i razaranja. Držeći se hronološkog redosleda, posetioci će imati priliku da se upoznaju sa dve najvažnije istorijske faze Beogradskog sajmišta: Jevrejski logor Zemun, u kojem su bili internirani svi preostali Jevreji iz Srbije, delom i Romi, kao i Prihvatni logor Zemun u kojem su bili internirani pre svega srpski civili i pripadnici ustaničkih pokreta sa područja ustaške NDH, Srbije i regiona.

Memorijalni centar Staro sajmište je republička ustanova kulture osnovana 2022. godine sa ciljem da neguje sećanja na žrtve Jevrejskog prolaznog logora Beograd – Topovske šupe, Jevrejskog logora Zemun i Prihvatnog logora Zemun na nekadašnjem Beogradskom sajmištu. Pored muzeološke delatnosti, ustanova se bavi edukativnom i naučno‐istraživačkom delatnošću. Memorijalni centar Staro sajmište obavlja i poslove u vezi sa rekonstrukcijom, adaptacijom i uređenjem postojećih autentičnih objekata na Starom sajmištu.

Izložba će biti otvorena do 15. januara.