Obaveštavamo zainteresovane kandidate da će polaganje stručnog ispita u muzejskoj delatnosti u majskom ispitnom roku 2022. godine biti realizovano dana 30.05.2022. godine sa početkom u 10:00 časova u objektu Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a. Takođe, obaveštavamo kandidate da će konsultacije u vezi sa polaganjem stručnog ispita u majskom roku 2022. biti realizovane on-lajn uz pomoć platforme za video komunikaciju Google Meet. Termin održavanja konsultacija je 20.05.2022. godine. Svim kandidatima će naknadno biti prosleđeno obaveštenje u vezi sa rasporedom održavanja konsultacija iz svakog pojedinačnog predmeta.

Svi zainteresovani kandidati koji žele da prisustvuju konsultacijama dužni su da pribave neophodnu opremu kako bi bili u mogućnosti da slušaju konsultacije putem platforme za video komunikaciju Google meet, što podrazumeva sledeće:

1. Desktop ili laptop računar sa kamerom i mikrofonom

2. Internet konekciju

3. Gmail/ Google Meet nalog

Kandidati koji ispunjavaju propisane uslove za polaganje stručnog ispita u obavezi su da tehničkom sekretaru komisije dostave adresu svog Gmail/ Google Meet naloga, kako bi se ispunili tehnički uslovi za održavanje konsultacija po predmetima.

Lista kandidata kojima je odobrena tema rada, maj 2022.

Dopunjena lista kandidata kojima je odobrena tema rada, maj 2022.

Pročitajte više