Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa

Smernice za digitalizaciju

Uputstvo za administratora

IKT u kulturnom nasleđu i turizmu

Uputstvo za rad u bazi

Pročitajte više