1.maj – 10 do 18 č; 
2.maj – 12 do 20 č; 
3.maj – 10 do 15 č ;
4.maj – 12 do 20 č ;

5. i 6. maj – izložbeni prostor ne radi