RIMSKI KOSMAJ

Mirjana Glumac

2010, 33 str, ilustr, 20 cm

ISBN 978-86-912687-2-5

Suizdavač: Centar za kulturu Sopot

Sofija i Milojko Dunjić su 1976. godine poklonili Narodnom muzeju veći deo svoje privatne kolekcije arheoloških nalaza (1347 predmeta) a jedan deo te Zbirke Dunjić (109 predmeta) izložen je u Centru za kulturu Sopot. U pitanju su raznorodni predmeti otkriveni na obromcima Kosmaja, nastali od I do IV veka, poput keramičkog posuđa, svetiljki, staklenih posuda ili nakita.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više