SLIKAR ĐORĐE KRSTIĆ: 1851-1907

Nikola Kusovac

saradnici: Vera Grujić, Petar Petrović

2001, 239 str, ilustr, 31 cm

Srpska umetnost od XVIII do XX veka: monografija, 8

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 86-7269-049-4

Narodni muzej u Beogradu imao je čast da upriliči izložbu radova i predstavi studijom stvaralaštvo Đorđa Krstića. Iako je široj javnosti poznat kao predstavnik realizma, ovaj izuzetni slikar svojim je delom prevazišao XIX i otvorio put suštinskim likovnim promenama u srpskoj umetnosti HH veka. U prilogu knjige nalazi se kompletan popis 323 slikarska rada Đ. Krstića, njegovi sabrani tekstovi, kao i obimnija literatura o ovom umetniku (od 1875. godine do danas).

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više