Хронолошки оквири

Археолошка збирка позног средњег века обухвата предмете који представљају материјалну културу српске државе у доба њеног највећег успона, од 12. века до пада под турску власт, средином 15. века. Потичу са археолошки истраживаних локалитета, тако да један број предмета презентује и слојеве који припадају ранијим, односно познијим фазама живота на њима.

Формирање фонда

Највећи број предмета у Збирци чине налази откривени током дугогодишњих систематских ископавања на Новом Брду, једном од најзначајнијих српских градова, важном  рударском и економском центру Србије и Балкана 14-15. столећа. Преостали део фонда потиче са истраживања најзначајнијих цркава и манастира средњовековне Србије који су у вези са животом и делатношћу Стефана Немање, родоначелника српске владарске куће Немањића – Петрове цркве и Ђурђевих Ступова код Новог Пазара, Св. Николе и Св. Богородице у Куршумлији, Студенице;

мањи број предмета откривен је у првим ископавањима комплекса цркве Св. Стефана у селу Милентији, Пећке патријаршије, позносредњовековних гробаља са мраморима у околини Бајине Баште, као и градског језгра старог Бара.

Артефакти

Разнолики по функцији, као и према материјалу од којег су израђивани, покретни налази са Новог Брда део су сачуваног инвентара гробова и мобилијара највеће градске цркве (Катедрале) и тзв. Сашке цркве у подграђу (камена декоративна пластика, фреске, керамика, стакло, текстил, накит и др.). Сличан репертоар предмета чини и остатак Збирке.

Епитрахиљ из цркве Св. Апостола Петра и Павла

Са истраживања епископског седишта Рашке области, цркве Св. Апостола Петра и Павла код Новог Пазара (Петрове цркве) потиче изузетан примерак литургијског текстила – ванредно везен епитрахиљ јединствен по својој композиционој шеми, који стилски и иконографски носи одлике уметности краја 14. и почетка 15. века.

Кустос: др Емина Зечевић, музејски саветник

e.zecevic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више