Хронолошки оквири

Збирка Ђердап, која се чува у Археолошком музеју Ђердапа, једна је од најрепрезентативнијих систематски прикупљених археолошких збирки у Србији. Резултат је вишедеценијских истраживања регије Гвоздена врата током којих су откривене и насеобине и некрополе средњовековног доба, од времена Сеобе народа па све до 15. века.

Варвари на римској и византијског граници

Разнородни налази, посебно примерци накита 5–6. века, указују на значај који су „ варвари” имали у одбрани границе на крају касноантичког и почетком рановизантијског доба. Насељавање „ варвара” прво као федерата, а потом и као владајућег елемента у појединим градовима, обликовало је политичку, економску, као и приватну сферу, и утицало на појаву нових елемената материјалне културе, од накита до керамичких посуда. Ови налази помажу у установљавању демографских промена и обима утицаја који је имала култура Германа и Сеоба народа. Истражени локалитети потврђују и податке из писаних извора о упадима Словена преко границе на Дунаву у 6. веку (фибула из Велеснице).

Артефакти

Налази из средњовековних насеља и некропола који се чувају у Збирци Ђердап, из стамбених објеката, отпадних јама и јама-остава, прворазредан су извор информација. Алатке, попут секира, мотика, будака, раоника, длета, удица, указују на економске основе заједница у Подунављу. Керамичке посуде дају податке о свакодневници, ишрани и организацији домаћинства. Накит упућује на статус, сталеж и укусе становника, контакте и везе, а предмети хришћанског карактера на приватну побожност. Заједно су показатељ постепеног враћања живота у опустеле подунавске тврђаве и градове, те о значају дунавске границе и у средњовековном добу.

Археолошки локалитети

У збирци Ђердап издвајају се значајне целине које потичу са истраживања локалитета:

Кустос збирке: Гордана Грабеж, виши кустос

opdir@narodnimuzej.rs

Прочитајте више