Hronološki okviri

Zbirka poslevizantijske umetnosti prikuplja, čuva, tumači i izlaže umetnost srpskog naroda nastalu tokom perioda od pada Despotovine u Smederevu 1459. godine do Prvog srpskog ustanka. Fond Zbirke, prevashodno sačinjen od ikona, formiran je putem poklona i otkupa.

Ikone

Ikone iz vremena vladavine Turaka na Balkanu međusobno se veoma razlikuju, kako kvalitativno, tako i po ikonografskom repertoaru. Značajnu grupu čine ikone sa predstavama srpskih vladara i svetitelja. Među njima se izdvaja ikona istaknutog slikara 17. veka, Avesaloma Vujičića, na kojoj su, uz opštehrišćanske svetitelje, naslikani Stefan Prvovenčani, Stefan Dečanski, Uroš Nejaki i knez Lazar, srpski vladari sa oreolom mučenika. Zastupljena su i dela ruskog ikonopisa, koja predstavljaju svedene međunarodne kulturne uticaje u uslovima porobljene kulture, kao i Italo-kritska zbirka ikona, sa delima poput ikone Sv. Jovana Pustinjaka sa Krita.

Ostali artefakti

Sastavni deo Zbirke su i kolekcije srebrnih i pozlaćenih posuda, nakita, krstova različite molitvene namene, bogoslužbenih predmeta, skupocenog veza i okova za knjige.

Treba izdvojiti i ostvarenje izuzetne umetničke vrednosti, Carske dveri s kraja 15. veka, koje potiču iz nepoznate crkve u Ohridu.

Kustos: dr Ivana Lemkul

i.lemkul@narodnimuzej.rs

Pročitajte više