Хронолошки оквири

Збирка античких и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика обухвата предмете хронолошког распона од 1. до 14. века. Најбројнији међу њима су римске надгробне стеле и жртвеници, заступљени су саркофази и миљокази, док из средњовековног периода потиче мањи број објеката.

Сведочанства писмености

Међу сведочанствима из средњовековног периода издвајају се два ћирилична натписа.

Темнићки натпис из 11. века пронађен у околини Варварина, један је од најстаријих споменика старословенске писмености са територије Србије уклесан овим писмом. Споменик сведочи да је на нашем тлу ћирилица, поред глагољице, била рано у употреби.

Други је натпис на надгробној плочи кнеза Балдовина (1331-1343-45), откривеној у оквиру цркве Св. Николе у Врању, коју је краљ Стефан Дечански доделио овом кнезу.

Кустос: мр Веселинка Нинковић, музејски саветник

v.ninkovic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више