SRPSKO SLIKARSTVO NADEŽDINOG DOBA: 1873-1915: IZBOR IZ ZBIRKI SRPSKO SLIKARSTVO 18. I 19. VEKA I JUGOSLOVENSKO SLIKARSTVO 20. VEKA NARODNOG MUZEJA BEOGRAD

Ljubica Miljković, Petar Petrović

2011, 95 str, ilustr, 23 cm

ISBN 978-86-83783-43-4

Suizdavač: Umetnička galerija “Narežda Petrović”, Čačak

Umetnička galerija “Nadežda Petrović” iz Čačka obeležila je 50 godina od osnivanja izložbom odabranih slika iz zbirki Narodnog muzeja u Beogradu. Izložena dela su na najbolji način reprezentovala razvoj srpskog slikarstva na kraju XIX i početkom XX veka, koje se udaljava od akademizma i prihvata ideju moderne.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više