STARI BEOGRAD NA CRTEŽIMA LUKE MLADENOVIĆA

autor izložbe i kataloga: Petar Petrović

2000, 40 strana, 21 strana sa reprodukcijama, 27 cm

Suizdavač: Kulturno-sportski centar iz Čajetine

Odabranih i izloženih 57 crteža Luke Mladenovića, nastalih između 1930. i 1978. godine, karakteristični su za njegovo stvaralaštvo. Presudni uticaj u formiranju Mladenovićevog likovnog izraza imala je umetnost XIX veka, a posebno slikarstvo realizma. Iako je bio van savremenih tokova, zahvaljujući verističkom postupku, postao je jedan od najznačajnijih hroničara starog Beograda.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više