TEKIJA

Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, Aleksandar Jovanović

2004, 263 str, ilustr, 30 cm

Đerdapske sveske : posebna izdanja, 4

Tekst je na nemačkom jeziku.

Suizdavači: Arheološki institut i Centar za arheološka istraživanja, Beograd

U knjizi su prezentirani rezultati arheoloških iskopavanja vršenih, sa prekidima, između 1962. i 1970. godine na lokalitetu Tekija, na Dunavu. Istražena su dva rimska castrum-a, izgrađena u okviru limesa u I, odnosno krajem III veka, kao i građevine podignute na njihovim osnovama u nešto kasnijem periodu. Pored detaljne arhitektonske analize objekata, predstavljeni su i otkriveni pokretni nalazi. Među njima najbrojnija je keramika, za koju je izrađena i detaljna tipologija.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više