Onlajn obrazovni program za škole i druge zainteresovane grupe

NARODNI MUZEJ NA ČASU

 

Besplatni program je namenjen školama, a u skladu sa obrazovnom misijom i potencijalom muzeja. Program u trajanju od 20 minuta prilagođen je trajanju školskog časa od 30 minuta. Osmišljen za izmenjene okolnosti uslovljene pandemijom, sa ciljem da se omogući organizovano upoznavanje učenika sa kulturnom baštinom koju naš najveći i najstariji muzej čuva.

Prijavljivanje zainteresovanih na edukacija@narodnimuzej.rs

U ponudi su dve vrste aktivnosti: Muzej iz školske klupe i Video radionice. Muzej iz školske klupe izvodi se uz Power Point prezentaciju sa reprodukcijama i fotografijama uz usmena objašnjenja kustosa koji učenike vodi kroz priču. Uz dvosmernu komunikaciju u realnom vremenu, u drugom delu učeni mogu da postavljaju dodatna pitanja.

Video radionice se izvode uz direktno prikazivanje eksponata i objašnjavanje zadataka. Učenici će pratiti video radionicu, a po njenom završetku mogu da pristupe izradi crteža, skulpture ili drugog kreativnog zadatka radionice.

Zakazivanje termina vrši se slanjem upita na elektronsku adresu:

edukacija@narodnimuzej.rs

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, predloge i sugestije.

 

MUZEJ IZ ŠKOLSKE KLUPE

1-4. razred

Upoznajte Narodni muzej
Šta je to muzej? Kako je nastao i šta se sve u njemu nalazi? Videćemo ko sve radi u muzeju i šta su muzejski eksponati. Zajedno ćemo razgovarati o ovim, ali i drugim pitanjima.

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, građansko vaspitanje, likovna kultura

Tragovi prošlosti
Na koji način može da se upozna prošlost u muzeju, kako su živeli ljudi u dalekoj prošlosti, koje materijale su koristili i kakva je bila njihova upotreba, koji sve tragovi prošlosti postoje i šta se na osnovu njih može zaključiti samo su neke od tema koja obuhvata predavanje.

Predmet: Svet oko nas

Srbija u srednjem veku
Nekada davno, Srbijom su vladali kraljevi i kraljice. Virtuelnim prolaskom kroz našu zbirku srednjeg veka, videćemo predmete koji su povezani sa srpskim kraljevima i kraljicama. Pričaćemo o tome kako su ljudi u srednjem veku živeli i šta su nam ostavili za sobom.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

Deca na slikama
Posmatraćemo odabrana dela iz kolekcija Narodnog muzeja na kojima su predstavljena deca. Potom ćemo razgovarati o njihovoj odeći, predmetima sa kojima su naslikani, kao i tome da li bi možda ovi portreti želeli nešto da nam kažu.

Predmeti: Likovna kultura, narodna tradicija

Muzej Vuka i Dositeja – Ko je bio Vuk Karadžić?
Ko je bio Vuk Karadžić? Posmatrajući i razgovarajući o odabranim, ličnim predmetima Vuka Karadžića koji se nalaze u zbirci Muzeja Vuka i Dositeja, odgonetnućemo ovo pitanje, ali i naučićemo zašto nam je Vuk važan.

Predmeti: Svet oko nas, priroda i društvo, srpski jezik, narodna tradicija

 

VIDEO RADIONICE

 

Otkrivamo antičku Grčku
Otkrivajući koje su sve bogove poštovali u staroj Grčkoj, učenici će moći da pogledaju i kopiju Fidijine kolosalne statue Atine Partenos. Saznaće i kakve su to crnofiguralne i crvenofiguralne grčke vaze.

Predmeti: Priroda i društvo, likovna kultura

Šašave slike
Posmatraćemo odabrana dela sa stalne postavke na kojima su prikazani ljudi, životinje i cveće. Slikari i slikarke su se trudili da oni izgledaju kao na fotografijama. Na radionici ćemo zajedno istražiti neobične slike koje se u muzeju nalaze, a potom dati mašti na volju i stvarati svoje šašave slike.

Predmet: Likovna kultura, svet oko nas

Muzej Vuka i Dositeja/ Basne u slikama
U okviru kratkog vođenja učenici će čuti o značaju Vuka i Dositeja, pri čemu ćmo pažnju skrenuti na značaj prikupljanja basni. Čitaćemo ih, a potom i u grupama i ilustrovati.

Predmeti: Srpski jezik, svet oko nas

 

MUZEJ IZ ŠKOLSKE KLUPE

5-8. razred

Šta čuvamo u Narodnom muzeju?
Pomoću čega saznajemo o prošlosti ljudi? Koje sve vrste istorijskih izvora postoje i gde se oni čuvaju? Tokom virtuelne šetnje kroz našu postavku odgovorićemo na ova pitanja i govorićemo o tome šta sve muzejski eksponati mogu da nam ispričaju.

Predmet: Istorija

Religija i umetnost
Kakva su bila verovanja ljudi u praistoriji i antici? Razgovaraćemo o umetnosti koja je nastala u službi religije i o tome u kolikoj meri je u prošlosti religija uticala na živote ljudi.

Predmeti: Istorija, likovna kultura

Nasleđe Nemanjića
Srednji vek se obično smatra najslavnijim periodom u srpskoj istoriji, a priču o njemu ne možemo da zamislimo bez priče o Nemanjićima. Vođenje ćemo ilustrovati odabranim predmetima koji se nalaze u Narodnom muzeju, a pripadali su članovima dinastije Nemanjića ili su na drugi način sa njima povezani.

Predmet: Istorija

Biseri srpskog slikarstva 19. veka
Tokom vođenja kroz galeriju slika nastalih u 19. veku, pričaćemo o srpskoj kulturi, umetnosti, ali i istoriji. Izdvojićemo naše najznačajnije umetnike i njihova najpoznatija dela.

Predmeti: Likovna kultura, istorija

Muzej Vuka i Dositeja
Muzej Vuka i Dositeja smešten je u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati zašto je baš u toj kući smešten muzej posvećen Vuku Karadžiću i Dositeju Obradoviću, ali i detalje o njihovom životu i radu.

Predmeti: Istorija, srpski jezik, likovna kultura

 

VIDEO RADIONICE

 

Čitamo i pišemo staroegipatske hijeroglife
Deca će moći da se upoznaju sa staroegipatskom zbirkom Narodnog muzeja, sa posebnim akcentom na hijeroglifskom pismu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da pišu i čitaju na jednom od najstarijih pisama Starog sveta.

Predmet: Istorija

Moderna umetnost
Zahvaljujući velikoj zbirci stranog i domaćeg slikarstva iz 20. veka, đaci će se upoznati sa modnim trendovima koji su bili prisutni u tom razdoblju. Đaci će imati mogućnost da se iskažu kreativnost kroz pravljenje njima najzanimljivije reprodukcije tehnikom kolaža.

Predmet: Likovna kultura

Muzej Vuka i Dositeja – Kako ja vidim Vuka i Dositeja
Nakon upoznavanja sa određenim predmetima sa postavke nacrtaćemo kratak strip o Vuku, Dositeju ili zgradi Muzeja, o onome što smo zapamtili kao najupečatljivije posle priče.

Predmet: Srpski jezik

MUZEJ IZ ŠKOLSKE KLUPE

Srednja škola

 

Religija u Rimskom carstvu
Prilikom vođenja razgovaraćemo o rimskom sinkretizmu, periodu pre i nakon 313. godine. Posmatrajući predmete sa stalne postavke muzeja, videćemo koje su sve religije postojale u Carstvu i kakvu promenu je doneo Milanski edikt.

Predmeti: Istorija, sociologija

Znaci moći
Posmatrajući odabrane predmete iz srednjovekovne zbirke Narodnog muzeja, učenici će se upoznati sa načinom pokazivanja moći. Posmatrajući srednjovekovne zadužbine, ktitorske portrete, pečatnike, novac na jasan način ćemo uvideti kako je koncipirana politika i šta su bili znaci moći.

Predmeti: Istorija, likovna kultura

Srpska istorija 19. veka kroz umetnost
Posmatrajući odabrana dela srpskog slikarstva 19. veka učenici će imati priliku da vide portrete istaknutih ličosti 19. veka, kao i istorijske kompozicije koje su odgovarale duhu vremena.

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik i književnost

Moderna umetnost
Pred kraj 19. veka slikari su želeli da unesu promene u umetnost, a sve je počelo u Francuskoj sa impresionizmom. Na koji način su jugoslovenski umetnici shvatili moderne ideje videćemo tokom vođenja koje obuhvata deo zbirke strane umetnosti i zbirku jugoslovenskog slikarstva.

Predmet: Likovna kultura

Muzej Vuka i Dositeja
Muzej Vuka i Dositeja smešten je u jednoj od najstarijih kuća u Beogradu. Na vođenju ćete saznati ko je nekada živeo u kući, kada je u njoj otvorena Velika škola, ali i detalje o životu i radu Dositeja Obradovića i Vuka Karadžića.

Predmeti: Istorija, likovna kultura, srpski jezik

 

VIDEO RADIONICE

 

Staroegipatska božanstva
Učestvovanjem u radionici učenici će se upoznati sa delom stalne postavke Narodnog muzeja, staroegipatskom zbirkom. Posebna pažnja biće usmerena na božanstva koja su se poštovala u starom Egiptu. U praktičnom delu učesnici će imati priliku da prave maske staroegipatskih božanstava.

Predmet: Istorija

Uloga muškarca i žene u srednjem veku
Tokom radionice učesnici će se upoznati sa pitanjem društvenog položaja žene i muškarca. Saznaće i kakvi su bili odnosi između ova dva pola tokom srednjeg veka i koliko su se menjali do danas. Zaokružićemo ovo istorijsko putovanje zajedničkim umetničkim osvrtom na razvoj rodnih uloga.

Predmet: Istorija, likovna kultura, sociologija

Napravi najluđi spoj
Učesnici radionice imaće priliku da vide odabrana dela stalne postavke u zbirkama strane umetnosti i jugoslovenskog slikarstvu 20. veka, a nakon toga će imati priliku da izraze svoju umetničku koncepciju slika koje su videli koristeći kolaž.

Predmet: Likovna kultura

Napomena za nastavnike. Program se izvodi onlajn, koristeći platformu Zoom. Osmišljen je u skladu sa aktuelnim skraćenim trajanjem časovima, tako da traje 20 minuta. Iz muzeja se uključuje kustos, a aktivnostima u učionici koordinira nastavnik. Preporuka je da učenici u učionici prate video vođenje preko računara ili projektnog platna ili ekrana, uz obavezno isključen mikrofon. Kustos komunicira direktno sa nastavnikom, koji po potrebi omogućava uključenje nekoga od učenika, a sve sa ciljem da se komunikacija tehnički vodi nesmetano i da omogućimo svim učenicima da prate video vođenje i uživaju u pričama iz Narodnog muzeja i Muzeja Vuka i Dositeja.

Pročitajte više