VAJUGA-PESAK: NEKROPOLA STARIJEG GVOZDENOG DOBA

Petar Popović, Mirjana Vukmanović

1998, 120 str, ilustr, 28 cm

Đerdapske sveske : posebna izdanja, 3

Dvojezični tekst (engleski/srpski)

Suizdavači: Arheološki institut i Jugoslovensko-rumunska komisija za proučavanje Đerdapa

Studija predstavlja rezultate arheoloških istraživanja nekropole iz VIII veka pre naše ere, na lokalitetu Vajuga-Pesak, nizvodno od Đerdapske klisure. Nalazi keramičkih i metalnih predmeta, kao i način sahranjivanja, pružaju niz novih podataka o načinu organizovanja zajednica starijeg gvozdenog doba i njihovoj ekonomsko-društvenoj strukturi.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više