U duhu proslave jubileja – 17 vekova od donošenja Milanskog edikta, Odeljenje za dokumentaciju Narodnog muzeja u Beogradu prenosi članak koji je objavljen 1911. godine u prestižnom američkom naučnom časopisu Scientific American Supplement. No. 1865, u kome se govori o bronzanom portretu Konstantina Velikog.

U autorskom tekstu, Alfred Emerson, uvaženi istoričar umetnosti Umetničkog instituta iz Čikaga, zahvaljuje Narodnom muzeju u Beogradu i Srpskom legatu u Londonu na pruženoj šansi da ova vredni eksponat vidi više puta, a zatim čitaoce upoznaje sa uslovima nalaza portreta. Naime, bronzana glava imperatora Konstantina I slučajno je pronađena u Nišu, nekadašnjem rimskom gradu Naisusu, dok su se kopali temelji za novi most preko Nišave 1900. godine.

Emerson se bavi sličnostima niškog porteta sa likom Konstantina na zlatnom, srebrnom i bronzanom novcu kovanom za vreme njegove vladavine, naglašavajući da je ovo jedan od retkih portreta za koji možemo biti sigurni da predstavlja Konstantina Velikog. Niški portret Emerson poredi i sa bronzanom statuom Konstantinovog prethodnika Treboniana, koja se čuva u njujorškom Metropoliten muzeju, nastavljajući sa opisom opštih odlika rimske skulpture 4. veka koje su vidljive i na ovom portretu.

Emerson na kraju podseća i na zasluge Konstantina Velikog, za vreme čije vladavine je proglašen Edikt o toleranciji hrišćanske vere, osnovana nova prestonica Carstva – Konstantinopolj, postavljeni temelji papstva i hrišćanske crkve, a nedelja proglašena za dan odmora i verskog obreda.

Scientific American o portretu Konstantina Velikog, 1911.

Pročitajte više