„I onda je Nemanja na Rasu napravio svoj dvorac...“

„I onda je Nemanja na Rasu napravio svoj dvorac…“