„... a Dušan je imao srebrni tanjir sa grbom...“

„… a Dušan je imao srebrni tanjir sa grbom…“