„Koska je bila od dinosurusa.. ovaj, od mamuta... dobro – od krave!“

„Koska je bila od dinosurusa.. ovaj, od mamuta… dobro – od krave!“