ZBIRKA JUGOSLOVENSKE SKULPTURE NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

Vera B. Grujić

2017, 547 str, ilustr, 28 cm

Istorija umetnosti, 8

ISBN 978-86-7269-164-1

Zbirku jugoslovenske skulpture čini preko 900 radova, sabiranih u Narodnom muzeju u Beogradu duže od 130 godina. Najbogatija zbirka skulpture na našem prostoru predstavlja reprezentativan pregled razvoja ove umetnosti u Srbiji, od dela prvih školovanih vajara XIX veka do danas. Katalog nudi uazbučeni popis skulptora, njihovih biografija, osnovnih stilskih karakteristika, opširne literature, te hronološki poređanih i reprodukovanih dela.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više