ZLATICA U OMOLjICI I NAJEVA CIGLANA U VOJLOVICI KOD PANČEVA: KERAMIČKI NALAZI BRONZANOG DOBA

Nenad Radojčić

2013, 78 str, ilustr, 28 cm

Praistorija, 4

ISBN 978-86-7269-140-5

Keramički nalazi (180 komada) sa ova dva lokaliteta kod Pančeva pripadaju najstarijem sloju Vatinske kulture, tzv. pančevačko-omoljičkoj fazi i nastali su između 1600. i 1500. godine p.n.e. Predmeti su rađeni slobodnom rukom, fine ili grube fakture, većinom su ornamentisani, obrađeni i razvrstani u katalogu kao pehari, lonci, šolje, činije, zdele i sitniji keramički nalazi.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više