Музеји у саставу Народног музеја
Збирке

У Народном музеју у Београду налази се преко 400.000 археолошких, историјских и нумизматичких предмета, дела примењене уметности и уметничких остварења, фонд старе и ретке књиге, као и изузетан архив документарне грађе.

Праисторија

Антика

Средњи век

Нови век и модерно доба