Хронолошки оквири

Збирка античких и средњовековних епиграфских и анепиграфских споменика обухвата предмете хронолошког распона од 1. до 14. века.

Формирање фонда

Почетак формирања колекције камених споменика датиран је од времена оснивања Народног музеју у Београду. Предмети су највећим делом откривени у Београду (Сингидунум) и околини, известан број на локалитетима на Космају, у Костолцу (Виминациум), у Сремској Митровици (Сирмиум) и на другим налазиштима у Србији, а поједини су донети из Македоније и Албаније.

Најбројнији међу њима су римске надгробне стеле и жртвеници; заступљени су саркофази и миљокази, док из средњовековног периода потиче мањи број објеката.

Сведоци прошлости

Римски епиграфски и анепиграфски споменици сведоче о становништву, друштвеној хијерархији, култовима, кретању и распореду војних јединица на тлу Србије. Они су јавни и приватни, надгробни и заветни.

Локације збирке

Највећи део Збирке изложен је као део сталне музејске поставке у објектима у Београдској тврђави (Лапидаријум у Великом барутном магацину; Сахат капија)

Кустос: мр Веселинка Нинковић, музејски саветник

v.ninkovic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више