BORIVOJE K. RADENKOVIĆ

autor izložbe i kataloga: Ivana Ivanović

1997, 52 str, ilustr, 22 cm

Tekst je na srpskom jeziku.

ISBN 86-7269-041-9

Predstavljanjem radova Borivoja K. Radenkovića (1871-1952), skrenuta je pažnja stručnoj javnosti na ovog zaboravljenog umetnika. Sačuvane slike svedoče o vrsnom pejzažisti, stišanog toplog kolirita, koji je u poznim radovima veristički pristup ublažio intimnijim i ličnijim izrazom. U prilogu kataloga je kompletni popis njegovih dela, iz koga se vidi da se Radenković sa uspehom ogledao i u drugim likovnim disciplinama.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više