CENTRALNI BALKAN IZMEĐU GRČKOG I KELTSKOG SVETA: KALE – KRŠEVICA: 2001-2011

Petar Popović, Nenad Radojčić, Vera Krstić, Aca Đorđević

2012, 108 str, ilustr, 24cm

ISBN 978-86-7269-131-3

Katalog je štampan i na engleskom jeziku.

Tokom poslednje decenije, Arheološki institut, Narodni muzej u Vranju i Narodni muzej u Beogradu, u saradnji sa stručnjacima iz drugih ustanova, sistematski istražuju lokalitet na brdu Kale u Krševici, južno od Vranja i nedaleko od Bujanovca. Otkriven je utvrđeni antički grad i podgrađe sa brojnim objektima, među kojima se izdvaja jedinstven sistem za vodosnabdevanje, čiji su osnivači i graditelji pripadali grčkom kulturnom krugu (od 4. do početka 3. veka p.n.e.). Tokom sledeća dva veka u naselju su, po pronađenim nalazima, živela keltska plemena, o čemu svedoče i odabrani predmeti za izložbu, popisani ovim katalogom (ukupno 145 nalaza).

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više