DAN NARODNOG MUZEJA U BEOGRADU

 

Narodni muzej u Beogradu 10. maja 2020. godine obeležava 176. godišnjicu od osnivanja. Najstariji državni muzej osnovan je ukazom ministra prosvete, književnika Jovana Sterije Popovića. Muzej je osnovan bez inicijalne kolekcije, već samo apelom institucijama i pojedincima da se otpočne sa prikupljanjem starina za „muzeum serbski“. Nakon godina trajanja i razvoja, danas Narodni muzej u Beogradu čuva i dokumentuje više od 450.000 muzejskih predmeta koji čine sponu sadašnjosti sa kulturama i umetnošću iz prošlosti. 

Prepoznavanje važnosti prikupljanja i čuvanja značajnih svedočanstva materijalne kulture iz prošlih epoha zajednički je imenitelj svih 176 godina trajanja, a kontinuirano pronalaženje novih saznanja i pristupa, brige i predstavljanja zajedničkog kulturnog nasleđa još je jedna od osobnosti koje su obeležile dugo postojanje Narodnog muzeja u Beogradu.

Narodni muzej u Beogradu je 10. maj najčešće obeležavao priređivanjem značajne tematske izložbe. Ove godine je bilo predviđeno da se posetiocima predstavi međunarodni izložbeni i istraživački projekat Trebenište kojim su nakon više od sto godina od otkrića nekropole Trebenište kod Ohridskog jezera, prvi put objedinjeni arheološki nalazi koje čuvaju Arhelološki muzej u Sofiji, Arheološki muzej Republike Severne Makedonije, Muzej u Ohridu i Narodni muzej u Beogradu, kao i istraživanja stručnjaka iz sve tri države.

Imajući u vidu da je pandemija Koronavirusa i dalje u toku i da su predviđeni planovi odloženi, istovremeno vodeći računa o prevenciji mogućnosti širenja zaraze, povodom obeležavanja Dana Narodnog muzeja, a u saradnji i podrškom platforme VR All Art, Narodni muzej je za posetioce priredio virtuelnu izložbu Trebenište, sa eksponatima iz Narodnog muzeja. Izložba će biti pristupačna od nedelje 10. maja u 12. časova na veb sajtu Narodnog muzeja.

Pored virtuelne mogućnosti obilaska eksponata sa Trebeništa, posetiocima smo pripremili još dve nove virtuelne izložbe. Jedna je izložbe slika Vlaha Bukovca iz kolekcije Narodnog muzeja, a druga je izložba Slike Balkana Paje Jovanovića. 

Nastavljajući i upotpunjujući programe za posetioce, koji su poslednjih meseci usmereni na virtuelni prostor, nadamo se da ćemo i na ovaj način, uz zahvalnost saradnicima zaduženim za platformu VR All Art, omogućiti svim zainteresovanima otkrivanje, učenje i uživanje u bogatom nasleđu koje čuva Narodni muzej u Beogradu.

Kao i svake godine, Narodni muzej duguje zahvalnost poklonodavcima koji su tokom proteklih godinu dana, svojim plemenitim gestom darivanja doprineli rastu kolekcije Narodnog muzeja. Takođe, kroz različite aktivnosti Narodnog muzeja, tokom poslednje godine uspostavljene su pomena vredne saradnje sa institucijama i pojedincima kojima ovom prilikom zahvaljujemo. Na ovom mestu možete pročitati imena darodavaca i saradnika Narodnog muzeja od maja 2019 do maja 2020. godine.

Narodni muzej Zahvalnice 2020