Autorka izložbe „Đura Jakšić. Između mita i stvrnosti“, dr Snežana Mišić će zainteresovanim posetiocima, tumačenjem postavke predstaviti likovno stvaralaštvo Đure Jakšića kroz tri glavne tematske celine slikarevog opusa: portretno, religijsko i istorijsko slikarstvo. Autorka izložbe će publici približiti Đuru Jakšića kroz priču o njegovom životnom putu i umetničkom i idejnom formiranju. Takođe, pubilika će imati priliku da sazna više o mitovima koji su vremenom konstruisani oko ličnosti Đure Jakšića a na osnovu kojih je, u najvećoj meri, utvrđeno njegovo mesto u nacionalnoj memoriji kao neshvaćenog umetnika i boema. Na ovaj način biće omogućeno potpunije sagledavanje i razumevanje Đure Jakšića i njegovog umetničkog stvaralaštva, kao i mesta koje ono zauzima u srpskoj kulturi i umetnosti.