Profesor dr Mirjana D. Stefanović, istoričar književnosti, održaće u Narodnom muzeju predavanje o percepciji književnog stvaralaštva Đure Jakšića. Na metonimijsko pitanje „Čitate li Đuru Jakšića” odgovori ne bi bili ni raskošni ni polifonijski, jer se poezija ovog romantičarskog pesnika čita u stereotipnom ključu. Zato bi danas, a kao izvinjenje njegovoj ponorničkoj sudbini, trebalo razmisliti o tome koliko je ovaj književnik negovao moderne stilske postupke, moderan stih i neuobičajene kovanice, po čemu je svakako mogao biti uzor u inovativnosti zvuka i ritma svom sabratu – Lazi Kostiću. Eto sada prilike da ovog pesnika neobičnog sluha za ritam, boju i glas počnemo da razumevamo na način avangardnosti. I da postavimo još jedno pitanje: šta zapravo znači kanonizovani pridev „romantičarski”?