Posle obilaska postavke Srpskog slikarstva 19. veka, od papira slamčica kreiraćemo lutkice koje bi mogle da „nastanjujuju“ slike koje smo videli, uklapajući se izgledom i odećom u to davno, i za nas romantično vreme.

Uzrast: 7-10 godina

Prijavljivanje učesnika je obavezno na adresu radionice@narodnimuzej.rs