U sklopu izložbe Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine, kroz predavanje sinologa dr Radosava Pušića, posetioci Narodnog muzeja će moći da i na ovaj način otkriju delić preboogate kineske kulture.

Doživljaj  tela kao vidljive strane različitih energija koje oblikuju naše biće, svojstven je starokineskoj filozofiji. Različite energije se prepliću, sudaraju, odbijaju, balansiraju, kako unutar tela tako i van njega. Usled njihovog neprekidnog dejstva, telo je nosilac energetskog omotača koji se širi i zrači izvan njega.

Promišljanje složene strukture tela,u osnovi je kako fizičke tako i metafizičke stvarnosti. Starokineska filozofija na tom tragu razume svet prirodu i čoveka.