У склопу изложбе Сва лица културе. Сликарство и живот учењака древне Кине, кроз предавање синолога др Радосава Пушића, посетиоци Народног музеја ће моћи да и на овај начин открију делић пребоогате кинеске културе.

Доживљај  тела као видљиве стране различитих енергија које обликују наше биће, својствен је старокинеској филозофији. Различите енергије се преплићу, сударају, одбијају, балансирају, како унутар тела тако и ван њега. Услед њиховог непрекидног дејства, тело је носилац енергетског омотача који се шири и зрачи изван њега.

Промишљање сложене структуре тела,у основи је како физичке тако и метафизичке стварности. Старокинеска филозофија на том трагу разуме свет природу и човека.