Razgovor sa publikom na temu “Velika škola Dositeja Obradovića – 211 godina” vodiće mr Eliana Gavrilović, muzejski savetnik, kustos Muzeja Vuka i Dositeja.