FROM LEPENSKI VIR TO MODERN ART

2002, 160 str, ilustr, 23cm

The National Museum Belgrade Treasure, [4]

Tekst je na engleskom jeziku.

ISBN 86-7269-059-1

Izložbom najreprezentativnijih i najdragocenijih predmeta iz fondova Narodnog muzeja u Beogradu, predstavljene su 72 muzealije nulte kategorije, koje pripadaju širokom vremenskom razdoblju od praistorije do HH veka. Iz arheoloških kolekcija izložen je praistorijski, antički i ranovizantijski materijal, a iz numizmatičkih zbirki monete kovane od III veka p.n.e. do XIX veka (ukupno 26 predmeta). Kolekcije srednjeg veka prezentovane su sa 22 eksponata, nastala od sredine VI do kraja XVII veka, a umetničke zbirke sa 24 remek-dela, stvorena od XVI do polovine XX veka. U katalogu predmeti su prezentovani i kratkim istorijatom zbirki iz kojih potiču.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više