IMPERIJALNA I KOLONIJALNA KOVNICA U VIMINACIJUMU: U VREME VLADAVINE TRAJANA DECIJA (249 – 251 GODINE)

Miloje Vasić

Arheološke monografije, 20

2012, 182 str,  ilustr,  28 cm

ISBN 978-86-7269 -136-8

Knjiga je štampana i na engleskom jeziku.

U studiji se analazira novac kovan u doba imperatora Trajana Decija (249-251. godine) iz ostava koje se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu i Šapcu. Kako pouzdanih izvora o sredini 3. veka u Rimskom carstvu nema, M. Vasić, primenjujući različite metode, potvrđuje hipotezu da se u Viminacijumu, pored bronzanog novca, u kolonijalnoj kovnici izrađivao i srebrni, te da je ona, sticajem određenih istorijskih okolnosti, postala i sekundarna imperijalna kovnica.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više