KASNOANTIČKA GLEĐOSANA KERAMIKA: GLEĐOSANA KERAMIKA PRVE MEZIJE, PRIOBALNE DAKIJE, SREDOZEMNE DAKIJE I DARDANIJE

Tatjana Cvjetićanin

2006, 270 str, ilustr, 28 cm

Arheološke monografije, 19

ISBN 86-7269-085-0

Knjiga je štampana i na engleskom jeziku.

Na teritoriji nekadašnjih poznorimskih provincija, koje danas obuhvataju oblast centralne Srbije sa Kosovom i Metohijom, kao i delove Rumunije, Bugarske i Makedonije, otkriven je 91 lokalitet sa gleđosanim keramičkim predmetima, nastalim od IV do VI veka. Sistematizacija nalaza dovela je do definisanja 174 tipa posuda, ali i preliminarne tipologije svetiljki (13 tipova) i pregleda drugog posuđa sa sačuvanim tragovima gleđi (52 oblika). Kasnoantička glazirana grnčarija karakteristična je za prostor srednjeg i donjeg Podunavlja, ali je autorka, uporednom analizom sličnog materijala iz provincija srednje i zapadne Evrope, zaključila da su glavni korisnici gleđosanih keramičkih posuda bili rimski vojnici stacionirani na granicama kasnog Carstva.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više