O zbirci

Zbirka crteža i grafike jugoslovenskih autora je najveća zbirka Umetničkog odeljenja Narodnog muzeja. Sadrži više od 5.000 crteža, grafika, pastela, kolaža, fotografija, plakata, grafičkih mapa, blokova i grafičkih matrica.

Najreprezentativniji primerci crteža i grafika 

Početak 20. veka predstavljen je crtežima studenata Minhenske i Bečke akademije, Urošem Predićem, Pajom Jovanovićem, Markom Muratom, i potom generacijom najpoznatijih impresionista, među kojima su Milan Milovanović, Kosta Miličević, Mališa Glišić, sve do dve najveće slikarke ranog modernizma, Nadežde Petrović i Zore Petrović. Posebno treba naglasiti potencijal dela nastalih dvadesetih i tridesetih godina , iz perioda zrelog modernizma i jugoslovenske avangrade, i autore kao što su Sava Šumanović, Jovan Bijelić, Ivan Radović, Ivan Meštrović, Stojan Aralica, Mihajlo S. Petrov, Josif Klek i drugi. Ratni i posleratni period predstavljen je grafikama umetnika socijalističkog realizma, kao i crtežima slikara poetskog intimizma, Marka Čelebonovića, Nedeljko Gvozdenovića, Mila Milunovića, Ljubice Cuce Sokić, kao i posleratnog modernizma, Petra Dobrovića, Petra Lubarde, Lazara Vozarevića, Miće Popovića, Leonida Šejke.

Savremeni crtež i grafika su reprezentativni, i kroz generacije najmlađih autora mogu se pratiti aktuelne tendencije iz prve decenije 21. veka.

Kustos: Evgenija Blanuša, viši kustos

e.blanusa@narodnimuzej.rs

Pročitajte više