Anastas Jovanović, Portret knjaza Miloša Obrenović, 1852

Pročitajte više