О збирци

Прва дела која се данас налазе у Збирци српског сликарства 18. и 19. века, доспела су у Народни музеј убрзо по његовом оснивању. У почетку су претежно прикупљана дела српских сликара 19. века, међу којима је посебно место имао Димитрије Аврамовић (1815-1855), чијих је тридесет и пет слика одлуком митрополита српског Михаила, 1864. године, поклоњено Народном музеју. Деценију касније, прва призната српска сликарка Катарина Ивановић (1811-1882), завештала је своја значајна дела Народном музеју, дајући при том и знатна новчана средства за њихово одржавање. За даљи развој збирке били су од важности и поклони и легати, а поклонодаваца је било међу самим ауторима, обичним грађанима, као и међу члановима владарских породица Карађорђевић и Обреновић. До Другог светског рата збирка се попуњавала и посредством Уметничког одељења Министарства просвете и црквених дела, а период после Другог светског рата обележен је откупима, новим поклонима и легатима.

О делима

У Збирци се налази преко 1.500 дела, великим делом врхунских остварења националног сликарства, која су настајала за потребе Српске православне цркве или утицајних и богатих појединаца, Срба који су живели под аустроугарском влашћу, а у 19. веку и за потребе тек оформљеног грађанског друштва у младој Кнежевини Србији. Поред ретких остварења 18. века, међу којима посебно место имају Теодор Илић Чешљар и Теодор Крачун, у збирци се чувају драгоцени радови уметника 19. века, попут Константина Данила, Николе Алексића, Димитрија Аврамовића, Уроша Кнежевића, Катарине Ивановић, Стевана Тодоровића, Ђуре Јакшића, Ђорђа Крстића. Такође, и оних аутора чији је стваралачки опус започет у 19, а настављен у 20. веку, попут изузетних дела Паје Јовановића или Уроша Предића, представљајући целовит развој српске уметности тог периода.

Кустос: Петар Петровић, музејски саветник

p.petrovic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више