Ovim putem obaveštavamo kandidate za polaganje stručnog ispita i kandidate za sticanje viših stručnih zvanja u muzejskoj delatnosti sledeće:

Predavanja iz sledećih predmeta:

1)Opšti deo – Propisi u oblasti zaštite kulturnih dobara i Ustavno uređenje

2)Posebni deo – Muzeologija

3) Posebni deo – Tehnička zaštita umetničko-istorijskih dela

biće održana dana 10.06.2020. godine sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a (ulaz sa Trga Republike).

Polaganje stručnog ispita u majskom ispitnom roku 2020. godine zakazano je za 17.06.2020. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a (ulaz sa Trga Republike).