OSAM VEKOVA SRPSKOG DINARA: SREDNjOVEKOVNI NOVAC

Vesna Radić

55 strana, X tabli sa fotografijama, 22 cm

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

Na izložbi srpskog srednjovekovnog novca bilo je prezentovano oko 60 odabranih srebrnih komada, kovanih od sredine XIII do polovine XV veka, odnosno, od početka vladavine kralja Stefana Uroša I do kraja despotovine Đurđa Brankovića. Predstavljenim i kataloški obrađenim monetama predhodi kratak istorijat kovanja na našem tlu, kao i objašnjenje predstava na reversima i aversima ovog novca.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više