OSTAVA IZ BARA

Ivana Popović, Bojana Borić-Brešković

1994, 201 strana, ilustr. + XX tabli, 23 cm

Arheološke monografije, 8

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 86-7269-020-6

U knjizi je predstavljena ostava srebrih nalaza (32 komada nakita i kultnih predmeta i 288 komada novca), pronađena pokraj sela Bare, istočno od Požarevca. Stilske osobine ukrasa i način izrade slični su onima sa teritorije Dakije iz I vek pre naše ere, ali se na njima prepoznaju i izvesne lokalne karakteristike iz kasnijeg perioda. Kako su najmlađe kovanice iz 81. ili 87. godine, nameće se zaključak da je i sama ostava iz istih godina. Ratna zbivanja i sukobi na granicama Rimskog carstva verovatno su i razlozi pohranjivanja ovog porodičnog blaga.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više