OSTAVA SREBRNOG RIMSKOG NOVCA IZ RUDNIČKE OBLASTI METALLA TRICORNENSIA: ARHEOLOŠKO-NUMIZMATIČKA STUDIJA

Bojana Borić Brešković, Adam N. Crnobrnja

2015, 247 str, ilustr, 28 cm

Numizmatika, 5. Monografije, 1

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 978-86-7269-171-9

Katalog ostave rimskog novca, koji je otkriven u selu Mirosaljci i čuva se u Narodnom muzeju, predstavlja 726 srebrnih moneta iz I i II veka, kovanih od vladavine Nerona do doba Komoda. Analazirajući nalaze iz numizmatičke, arheološke i istorijske perspektive, autori su se posebno osvrnuli i na zanimljivi georafski aspekt ovog slučajnog otkrića, koji pripada, ispostaviće se, široj teritoriji carskog domena Kosmajskih rudnika i time provinciji Gornjoj Meziji.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više