OSTAVE RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA, 2: ANTIKA

Ivana Popović, Veselinka Ninković i Ana Cicović

2009, 32 str, ilustr, 16 cm

Tekst je na srpskom jeziku.

ISBN 978-86-7269-101-6

Suizdavač: Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac

Druga sveska kataloga izložbe o otkrivenim ostavama iz rudničko-takovskog kraja, organizovane u Gornjem Milanovcu, posvećena je rimskim nalazima iz II-III veka, koji se čuvaju u Narodnom muzeju u Beogradu. Izloženo je srebrno posuđe (pet tanjira, četiri kašike i dve patere), pronađeno u ataru današnjeg sela Gornji Branetići, ploča sa ulaza hrama posvećenog Majci zemlji sa lokatiteta Veliki Šturac i jedna bronzana figurina sa Rudnika.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

 

Pročitajte više