OSTAVE RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA, 3: SREDNjI VEK

Ana Cicović, Vesna Radić, Aleksandra Nitić

2009, 20 str, ilustr, 16 cm

ISBN 978-86-7269-102-3

Suizdavač: Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac

Treća sveska kataloga izložbe o otkrivenim ostavama iz rudničko-takovskog kraja, organizovane u Gornjem Milanovcu, posvećena je nalazima srednjovekovnog srpskog novca i nakita od srebra. Predstavljena je manja ostava dinara cara Dušana (5 komada) sa Rudnika iz zbirke Muzeja rudničko-takovskog kraja, te deo ostave dinara cara Dušana i cara Uroša iz sela Koštunići, koja se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu (25 primeraka), kao i par naušnica, pronađenih na istom mestu.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više