Otvaranje izložbe

ARHEOLOGIJA BALKANA U FOKUSU
Vizualizacija novih istraživanja

27. oktobar 2022. u 16.00
Narodni muzej Srbije

 

Vizualizacija arheološkog nasleđa na Balkanu stavlja u centar pažnje region koji je na mnogo načina osnova za istoriju evropskog kontinenta. Jugoistočna Evropa je ključna regija u ljudskoj istoriji u kojoj se prvi put pojavljuju fundamentalni kulturni, društveni i tehnološki razvoji koji imaju trajan uticaj na Evropu i njena društva. Ovo čini region Balkana jednim od najuzbudljivijih i najizazovnijih područja za osnovna arheološka istraživanja. Austrijska akademija nauka može da se osvrne na dugu istraživačku tradiciju u jugoistočnoj Evropi, koju Austrijski arheološki institut nastavlja u bliskoj saradnji sa saradničkim partnerima iz raznih balkanskih zemalja. Između ostalog, biće prikazani i najnoviji rezultati iz srpskog grada Svinjarička Čuka. Ovde je srpsko-austrijski istraživački tim otkrio ostatke ranih neolitskih kuća koje su bile trajno naseljene ranim zemljoradničkim i stočarskim grupama. To je prvi dokaz trajne, fiksne arhitekture na ovim prostorima.

dr Barbara Horejs

 

Na svečanom otvaranju izložbe govoriće direktorka Narodnog muzeja Srbije dr Bojana Borić Brešković, direktor Austrijskog kulturnog foruma Beograd, dr Adrijan Fajks, naučna direktorka Arheološkog instituta Austrijske akademije nauka, dr Barbara Horejs, i dr Mario Gavranović, vođa projekta.