PAJA JOVANOVIĆ: SISTEMSKI KATALOG DELA

Petar Petrović

2012, 356 str, ilustr, 28 cm

ISBN 978-86-7269-130-6

Suizdavači: Muzej grada Beograda, Galerija Matice srpske iz Novog Sada, Gradski muzej Vršac

Sistemski katalog radova Paje Jovanovića (1859-1957) predstavlja izuzetan poduhvat u popisivanju i katalogiziranju kompletnog opusa našeg velikog umetnika, koji je preko sedam decenija aktivno slikao a nije za sobom ostavio adekvatnu evidenciju dela. U publikaciji je sistematizovano, hronološki i tematski, do danas poznatih 1099 radova, a uz osnovne kataloške podatke i literaturu, navedeno je i gde je delo reprodukovano ili izlagano, kao i njegovo vlasničko poreklo od nastanka do danas. Knjiga je ujedno i prilog monografiji o P. Jovanoviću Nikole Kusovca, koja je izdata 2010. godine, te je njome zaokruženo umetničko stvaralaštvo ovog slikara.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više