U Atrijumu Narodnog muzeja će u ponedeljak 28. oktobra u 12 časova biti održano predavanje u okviru projekta  Podizanje svesti o značaju arheološkog nasleđa. Projekat realizuje Srpsko arheološko društvo u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije. Predavanje koje će održati predsednik Srpskog arheološkog društva dr Adam Crnobrnja, ujedno i savetnik u Narodnom muzeju u Beogradu, je prvenstveno namenjeno predstavnicima drugih ministarstava, bez čijeg rada briga o arheološkom nasleđu ne može biti kompletna, predstavnicima Grada Beograda, predstavnicima ustanova kao i predstavnicima Turističke organizacije Srbije.

Cilj projekta je da se kroz saradnju sa donosiocima odluka i stručnim službama otpočne rad na široj kampanji podizanja svesti o značaju očuvanja arheološkog nasleđa. Podizanjem svesti o značaju arheološke baštine, upoznavanjem sa propisima i procedurama kao i kroz ukazivanje na dobre i loše primere delovanja, smatramo da se u znatnoj meri može popraviti i odnos šire zajednice prema arheološkom nasleđu. Projekat je do sada je realizovan u 23 grada i opštine u R.Srbiji.

U okviru predavanja prisutni će biti upoznati sa:
– procesom rada i specifičnostima arheoloških istraživanja;
– zakonskim okvirima i međunarodnim konvencijama;
– proceduralnim mogućnostima za aktivno uljkučivanje u procese zaštite, očuvanja, promovisanja i korišćenja arheološkog nasleđa;
– mogućnostima intersektorske saradnje radi bolje zaštite, promocije i održivog korišćenja arheološkog nasleđa;
 Ulaz na predavanje ja sa Trga republike.