Хронолошки оквир

Збирка за млађи неолит и енеолит садржи предмете који припадају периоду од средине 6. до средине 5. миленијума пре н. е.

Формирање фонда

На прикупљање предмета за Збирку примарни утицај су имала археолошка истраживања бројних локалитета винчанске цултуре. Најважнији се истичу насеља:

Мањи део предмета доспео је у збирку откупима и поклонима.

О винчанској култури

У периоду млађег неолита и енеолита, на територији Србије развијала се винчанска култура. Сточарство и земљорадња су били економске основа ове културе, али су њени носиоци започели, а постепено и у потпуности савладали, употребу бакра. Појава ове технологије узроковала је и настанак нових специјализованих занимања и заната – рудара, ковача итд.

Артефакти

Највећи део предмета израђен је од керамике, од препознатљивих посуда које су се користиле у свакодневном животу до антропоморфних посуда, зооморфних и антропоморфних фигурина изванредне израде које су могле имати украсну или ритуалну намену. Мањи део фонда чине предмети од камена – окресани и глачани артефакти, као и животињске кости. Први метални артефакти – бакарна длета, секире-чекићи, игле, перле, привесци, као и калупи, сведочанства су почетка металних доба и иноваторског духа винчанске културе.

Кустос: др Вера Богосављевић-Петровић, музејски саветник

v.bogosavljevic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више